2018-03-14

Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami publikacji w BIP Ministerstwa podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister i w stosunku do których posiada uprawnienia takie, jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

 

 

Załączniki

  Artech_Pelnomocnik.pdf 190,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Artech_Zarząd.pdf 219,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cegielnie Kutnowski...ikwidator.pdf 45,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Chłodnia Mors_peł...spólnika.pdf 187,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Chłodnia Mors_Zarząd.pdf 290,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cieszyńska Drukarn...ikwidator.pdf 38,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  COBRABID_Pelnomocnik.pdf 285,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  COBRABID_Zarząd.pdf 275,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Eurolot Likwidator ...9.12.2017.pdf 175,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Eurolot_RN.pdf 212,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Eurolot_Likwidator.pdf 216,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FOD_Pełnomocnik.pdf 201,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FOD_Zarząd.pdf 295,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  HCP_Zarzad_zmiana uchwały.pdf 190,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  HCP_RN.pdf 136 KB (pdf) szczegóły pobierz
  HCP_Zarząd.pdf 151,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Katowicka SSE_RN.pdf 108,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPT_RN.pdf 107,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Katowicka SSE_Zarząd.pdf 202,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPT_Zarząd.pdf 202,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSSE_RN.pdf 110,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSSE_Zarząd.pdf 203,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Likwidator_Cegielni...p. z o.o..pdf 31,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Likwidator_Cieszyń...ydawnicza.pdf 118,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  LSSE_Zarząd.pdf 203,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  LSSE_RN.pdf 109,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MKG_RN.pdf 228,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ŁSSE_RN.pdf 107,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ŁSSE_Zarząd.pdf 202,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MKG_Zarząd.pdf 316,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MKG_Zarząd_2.pdf 207,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PCBC_RN.pdf 135,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PCBC_Zarząd.pdf 205,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIMB_Pełnomocnik Wspólnika.pdf 265,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIMB_Zarząd.pdf 285,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PUH_Pełnomocnik wspólnika .pdf 211,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PSSE_RN.pdf 107,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PSSE_Zarząd.pdf 202,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PUH_Zarząd.pdf 202,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RUDNIKI_RN.pdf 177,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RUDNIKI_Zarząd.pdf 206,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sklejka Orzechowo w... Zarządu.pdf 207,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSE Starachowice_RN.pdf 108,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSEMP_RN.pdf 108,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSE Starachowice_Zarząd.pdf 202,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSEMP_Zarząd.pdf 202,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSSE_RN.pdf 107,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SSSE_Zarząd.pdf 202,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TEXTILIMPEX_RN.pdf 161,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TEXTILIMPEX_Zarząd.pdf 196,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WM SSE_RN.pdf 108,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WM SSE_Zarząd.pdf 202,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie_Zarzą...p. z o.o..pdf 333,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WSSE_RN.pdf 109,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WSSE_Zarząd.pdf 203,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZC Bolesławiec - w... Zarządu.pdf 271,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZC Bolesławiec - w...dzenie RN.pdf 304,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSSE_Zarząd_zmiana uchwały.pdf 104,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSSE_RN_zmiana uchwały.pdf 105,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ŁSSE_RN_zmiana uchwały.pdf 97,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ŁSSE_Zarząd_zmiana uchwały.pdf 98,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cieszynska Drukarni...ikwidator.pdf 22,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Laboratorium Inteli...ospodarki.pdf 24,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się